Poznej nás blíž

websites.6.getToKnowUs.intro.textImageAlt
Lidé, kteří Duhovku tvoří, musí žít to, co chtějí učit - a to v Duhovce najdete. Duhovka je ucelený systém několika institucí, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se. Všechny instituce propojuje Duhovka Group, která pro tvoří vizi systému a zastřešuje oblasti, jako jsou marketing, finance, lidské zdroje a IT.

Lenka Schwarzová

ředitelka jeslí a mateřské školy

Jesle a mateřská škola

Duhovka má dvě pobočky školky - na Praze 1 v Hergetově cihelně u Vojanových sadů a na Praze 6 ve Střešovicích, kde se nachází i jesličkové třídy. Prostředí obou školek je přizpůsobeno nejmenším dětem. Děti se učí pozorováním, manipulací s montessori pomůckami a prací s různými materiály. Rozvíjejí se svým vlastním tempem a učí se postupně respektu ke svému okolí, ostatním lidem a svým kamarádům. Čeští i angličtí učitelé jsou jejich průvodci a nabízí jim činnosti, které je baví a naplňují. Děti cítí uspokojení z činnosti, kterou zvládnou samy.

Jindřich Kitzberger

ředitel základní školy

Základní škola

Základní škola Duhovka se nachází na Břevnově v Praze 6 a pokrývá první i druhý stupeň. Montessori třídy jsou věkově smíšené, společně pracují 2 - 3 ročníky dětí. Děti se tak mohou učit to, co je jejich vývoji nejbližší, učí se od starších spolužáků a zároveň si při spolupráci s menšími dětmi své znalosti a dovednosti upevňují. V každé třídě je český a anglický učitel. Role učitele v montessori prostředí je postavena na nenápadném vedení podle principu „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Děti mají možnost volby v tzv. připraveném prostředí, které je motivuje a dává jim podněty.
ředitel montessori česko-anglického osmiletého gymnázia Duhovka v Praze

Petr Gazdík

ředitel gymnázia

Gymnázium Duhovka

Naše gymnázium je jediné montessori gymnázium v České republice a nachází se na Ortenově náměstí v Praze 7. Stejně jako ve školce a na základní škole i na gymnáziu probíhá výuka česko-anglicky a studenti mají možnost své znalosti propojit napříč předměty při projektové práci. Cílem gymnázia je podnítit ve svých studentech radost z poznání a kritické myšlení. Chceme, aby studenti dále pokračovali ve studiu na vysokých školách a do budoucna měli zájem o celoživotní vzdělávání a práci na sobě. Gymnázium nabízí svým studentům českou nebo mezinárodně uznávanou IB maturitu.
ředitel montessori vzdělávacího insitutu Duhovka

Veronika E. Thompson

ředitel institut

Institut Duhovka

Duhovka otevřela vlastní institut ke vzdělávání učitelů v montessori pedagogice akreditovaný American Montessori Society (AMS). Výcviky probíhají ve 3 pobočkách - v Praze, na Floridě a v Norsku a trvají 3 roky. Kurzy vedou mezinárodně certifikovaní lektoři v angličtině. Duhovka institut nabízí výcvik pro úroveň mateřské školy Early Childhood (2,5 - 6 let) a prvního stupně ZŠ Elementary I. (6 - 9 let) a Elementary I.-II. (6 - 12 let).
tým montessori česko-anglického vzdělávacího systému Duhovka

Ivana a Tomáš Janečkovi

Tým Duhovky Group

Duhovka Group

Duhovka Group je zárukou, že se celá Duhovka vyvíjí jako jednotný a dlouhodobě udržitelný vzdělávací systém, ve kterém na sebe jednotlivé instituce navazují, propojují se a sdílejí společné hodnoty i pedagogický koncept. Inspiruje a podporuje naše školy k naplnění společné vize při zachování jejich jedinečnosti a poskytuje jim podporu v oblastech, jako jsou marketing, IT, lidské zdroje nebo finance.